Британският министър на въоръжените сили на посещение в България преди срещата на върха на НАТО

Британският държавен министър за въоръжените сили Лио Дохърти ще направи двудневно посещение в България, съобщиха от британското посолство. Посещението подчертава продължаващото партньорство между двете страни и има за цел да засили дискусиите по ключови стратегически приоритети.

По време на посещението си Дохърти ще се срещне с изпълняващия длъжността министър на отбраната Атанас Запрянов, за да вникне в Съвместната декларация за стратегическо партньорство, подписана между България и Обединеното кралство през октомври 2023 г. Ключов аспект на декларацията се върти около съвместните усилия за поддържане на териториалната цялост на Украйна, улесняване на следвоенното възстановяване и гарантиране на отговорността на извършителите на международни престъпления.

Завръщането на Дохърти в България следва предишното му посещение миналата година в качеството му на заместник-министър на външните работи, което е сигнал за трайния ангажимент към двустранното сътрудничество и дипломатическия ангажимент. Освен това заслужава да се отбележи и моментът на посещението му, който съвпада с навечерието на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, където се очаква дискусиите по колективната сигурност и отбранителните стратегии да заемат централно място.

Тъй като България и Обединеното кралство укрепват сътрудничеството си в рамките на НАТО и извън него, посещението на Дохърти служи като доказателство за споделения ангажимент за укрепване на регионалната стабилност и насърчаване на по-тесните връзки в условията на променящите се предизвикателства пред сигурността.