Европейската комисия прогнозира, че България се доближава до критерия за инфлация в еврозоната

Европейската комисия очаква, че България ще се доближи до изпълнението на инфлационния критерий, необходим за влизане в еврозоната, въпреки че може да не го изпълни напълно.

В последната си пролетна икономическа прогноза, публикувана в сряда, Комисията отбеляза, че инфлацията в България към март е 3,1%, което е малко над средната стойност за еврозоната от 2,4%. За да изпълни критерия, инфлацията в България трябва да се доближи до тази в трите държави с най-ниско поскъпване на цените. В прогнозата се предвижда и значително увеличение на бюджетния дефицит, който ще нарасне от 1,9% на 2,8% от БВП, наред с икономическия растеж от 1,9%.

Прогнозата за инфлацията остава в съответствие с тази, направена през февруари, преди неочакваното падане на правителството, което допълнително засили нестабилността в страната. Анализът на Комисията обяснява перспективите за по-ниска инфлация с различни фактори, включително прогнозирано намаляване на съвкупните заплати, ограничено нарастване на цените на вноса и политически решения като намаляване на доплащането за лекарства и изтичане на срока на действие на мерките за намаляване на ДДС за някои услуги.

Нарастването на бюджетния дефицит се очаква да бъде резултат от увеличението на пенсиите и заплатите, което само частично се компенсира от приходите в държавната хазна. Освен това загубата на енергийната помощ, която се оценява на 0,8% от БВП, ще допринесе за увеличаването на дефицита.