Пловдив изпреварва Варна и става втората най-многолюдна община в България

Последните данни, публикувани от Националния статистически институт, разкриват значителни промени в класацията по брой на населението на общините в България, като Пловдив се превръща в новата втора по брой на населението община, изпреварвайки Варна. Докато столичната община запазва позицията си на най-голяма по брой на населението, издигането на Пловдив на второ място отразява променящите се демографски тенденции в цялата страна.

Според статистическите данни, изготвени за периода 2014-2023 г., Бургас запазва позицията си на четвърта по брой на населението община, а Стара Загора изпреварва Русе, за да заеме петото място. Забележително е, че Кърджали преживява значителен скок в класацията, изкачвайки се от 19-то на 16-то място, което е показателно за демографските промени в региона.

Към 31 декември 2023 г. данните сочат наличието на 201 населени места без нито един жител, като най-голяма концентрация се наблюдава в областите Велико Търново, Габрово, Кюстендил и Кърджали. Освен това в 1 453 села, съставляващи 27,6% от населените места, живее население от 1 до 49 души. Интересно е да се отбележи, че шест града могат да се похвалят с население, надхвърлящо 100 000 души, като общо в тях живее 35,2 % от населението на страната.