Секторът на услугите в Индия бележи най-висок ръст от повече от десетилетие

Въпреки лекия спад през април индийският сектор на услугите продължава да бележи стабилен растеж, дължащ се на голямото търсене. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на HSBC в сектора на услугите спадна от 61,2 през март до 60,8 през април, въпреки че все още представлява един от най-бързите темпове на растеж, наблюдавани от 14 години насам. „Активността в сферата на услугите в Индия нарасна с малко по-мек темп през април, подкрепена от по-нататъшно нарастване на новите поръчки при забележимо засилване на вътрешното търсене“, заяви Пранджул Бхандари, главен икономист за Индия в HSBC.

Image Credit: newsbytes