Страх у дома и на улицата: Реалностите, свързани със сигурността и здравето на жените в България

Значителна част от българските жени изразяват чувство на несигурност в жилищните си райони. Когато са запитани за нивото на комфорт при излизането им сами през нощта, приблизително четири от десет анкетирани, или 40,7%, признават, че се чувстват несигурни, докато останалите 54,3% не съобщават за подобни опасения. Забележително е, че опасенията са по-силно изразени сред жените на възраст между 15 и 50 години, където над 43 % изразяват страх, както и сред тези с образование над средно, където опасенията нарастват до 47 %.

Този проблем изглежда е предимно градски, като 50 % от респондентите от градовете в сравнение с 33,6 % от селата изразяват безпокойство за своята безопасност. Освен това различията в доходите също изиграха роля, тъй като 44 % от хората с доходи под средните и 40 % с доходи над средните признаха подобни опасения, докато 35 % от хората със средни доходи признаха, че се чувстват несигурни.

Тези констатации произтичат от неотдавнашно проучване, проведено от американската социологическа агенция „Галъп“ сред 147 000 момичета и жени в 143 държави и територии в периода 2020-2022 г. Проучването, целящо да изследва различията между половете по отношение на физическото и психическото здраве, разкрива информация за основните фактори, които оказват влияние.